CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI WUHAN ZHENGUAN, LTD

Chứng nhận
chất lượng tốt Động cơ điện cực bóng giảm giá
chất lượng tốt Động cơ điện cực bóng giảm giá
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ
nhà máy sản xuất
Trung QuốcĐộng cơ điện cực bóngCông ty Trung QuốcĐộng cơ điện cực bóngCông ty Trung QuốcĐộng cơ điện cực bóngCông ty
1 2 3
WUHAN ZHENGUAN INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
Năm 2000, chúng tôi thành lập doanh nghiệp của chúng tôi tại thành phố Ninh Ba. Trong 17 năm phát triển morethan, chúng tôi đã phát triển một nhóm ngành công nghiệp ảnh hưởng. Bây giờ chúng tôi đã xây dựng hai bộ phận kinh doanh: Bộ phận bảo vệ nhiệt ... ...    Đọc thêm